Zdjęcie 4Zdjęcie 7Zdjęcie 2

Badania preparatu i jego rejestracja w Polsce

Receptura preparatu Mioactive® jest dziełem prof. dr. Heinza Rembolda z Monachium, który badaniom ekstraktów naturalnych poświęcił kilkanaście lat i jest w tej dziedzinie uznanym autorytetem. Preparat jest szeroko i starannie przebadany przez kilka instytucji europejskich. Podstawowy cykl badań przed wprowadzeniem preparatu na rynek niemiecki (pod zastrzeżoną nazwą Milbiol) przeprowadziło Ingenieurbüro Oetzel Uweltanalytik z siedzibą w Kassel. Badania te wykonane zgodnie ze standardem ISO 9000 oparto na zmodyfikowanej normie francuskiej ANFOR NF G39-011. Ponadto preparat badany był także przez niemiecki Institut für Umweltkrankheiten (IFU) z Bad Emstal oraz szwajcarski urząd Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Reseach (EMPA) z siedzibą w St. Gallen. 

Wszystkie materiały dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Mioactive® zostały wnikliwie ocenione przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie, będący jedyną jednostką uprawnioną do rejestracji przedmiotowych produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Efektem tej oceny było wydanie przez Urząd decyzji nr 6220/15 zezwalającej na obrót produktem biobójczym w Polsce.

Mioactive®, którego wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest Miodla Poland Sp. z o.o. jest jedynym produktem biobójczym zawierającym ekstrakt z margosy, legalnie dopuszczonym do obrotu na terenie naszego kraju.

Receptura preparatu i sposób wytwarzania ekstraktu są przedmiotem patentów międzynarodowych. Nazwa Mioactive® i związane z nią logogramy graficzne są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Miodla Poland Sp. z o.o.

12 godzinny test działania MIOACTIVE

 
12 godzinny test działania Mioactive
Na powierzchnię kwadratu na środku szkiełka Petriego naniesiono preparat Mioactive.
Jak widać rozrastająca się populacja roztoczy nie wykazuje tendencji do zajmowania pola pokrytego środkiem odstraszającym i wyraźnie unika kontaktu z nim.

Mikroskopowy obraz roztoczy

 
Zalety Mioactive
  • Odstrasza osobniki dojrzałe i larwy
  • Zaburza cykl żywieniowy
  • Zaburza cykl rozwojowy
  • Bezpieczny
  • Przebadany
  • Dopuszczony do obrotu w Polsce